PSI 502

SİYASAL KURAM- II

(2017-2018 Bahar)

Prof. Dr. H. Bahadır Türk

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı

Çankaya Üniversitesi

 

İletişim için: hbturk@cankaya.edu.tr

Ders Günü ve Saatleri: Perşembe, 18:00-21:00.      

                       

                        Siyasal kurama dair tartışmalar siyaseti düşünme biçimlerine ilişkin genel anlam çerçeveleri sunarlar. Bu dersin amacı, bu doğrultuda, siyasal kuram içindeki temel konulara dair tanımlayıcı ve analitik bir tartışma yürütmektir. Dersin ana izlekleri devlet, egemenlik ve yurttaşlık merkezli sorunlar ve tartışmalarla ilgilidir.  Siyasal Kuram- II; siyasal düşünceler tarihi içindeki en azından klasik tartışmalara dair bir fikir sahibi olunduğu ön kabülüne dayanır ve öncelikli amacı kronolojik bir siyasal düşünceler tarihi tartışması sunmak değildir. Zaman zaman bu türden bir çabayı da içerecek bir şekilde öncelikli amaç, egemenlik kavramı ekseninde siyaset teorisinin temel sorunlarına ışık tutmaktır.